Философията на Иваго България се гради на три постулата – КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ЧОВЕЧНОСТ. Това са и трите крайъгълни камъка, които през годините доказаха, че са стабилна основа за бизнес. Не е далеч денят, в който и в България, както вече е в повечето западни страни, ще се оформи убеждението, че най-големият капитал на съвременната фирма е човешкият фактор.
Ето защо ние вярваме в потребността нашите служители да се развиват професионално, да работят при добри условия, да обединяват усилията си в екипна работа. За нас е важно сътрудниците ни да са щастливи в Иваго България, защото сме убедени, че нашето отношение към тях се проектира върху начина, по който те се изявяват професионално и рефлектира върху комуникацията към клиента и неговото обслужване.
Ние знаем с колко постоянство се гради доверие. Ние вярваме, че ПАРТНЬОРСТВОТО не е еднопосочна улица. Стремим се винаги да сме готови да посрещнем предизвикателствата на времето и на динамичната бизнес среда. Ние в "Иваго България" ЕООД ценим високите изисквания на нашите клиенти и партньори – те ни помагат непрекъснато да се усъвършенстваме